Nič več
super lig
Polomija super lige je dokazala, da je evropski šport na robu katastrofe.

Po desetletjih slabega upravljanja so številni klubi in tekmovanja postali ranljivi za izkoriščevalske prevzeme zasebnikov in skupin, ki jih zanima le dobiček.

Kar je dovolj, je dovolj.

Naval ogorčenosti, solidarnosti in odločnosti je treba po zgodbi s super ligo preoblikovati v jasen, praktičen in dolgoročen načrt ukrepanja na evropski ravni.

Šport je družbena dobrina, ki pripada vsem, ne le bogatim in eliti. Bolj kot kadarkoli prej je zdaj pomembno, da institucije Evropske unije, države članice in politiki stopijo skupaj z navijači in zaskrbljenimi državljani, da zaščitijo nogomet in druge športe na celini.
KLJUČNE ZAHTEVE
1
ZAŠČITI model športa v Evropi
Evropski model športa temelji na priljubljenih načelih, kot so športne zasluge, napredovanje in izpadanje, kvalifikacije v Evropo prek uspeha na domačih tleh ter finančna solidarnost. Ta model in njegova načela je treba zaščititi na ravni EU, da se prepreči morebitne poskuse cepitev slogu super lige.
2
PRIZNA družbena vrednost in specifična narava športa v evropski družbi
Šport ima v evropski družbi pomembno vlogo, saj spodbuja udeležbo na lokalni ravni in vključuje izobraževanje, javno zdravstvo in kulturo, pa tudi enakost, raznolikost in vključevanje. Milijonom Evropejcev šport predstavlja hobi, strast, pa tudi poslanstvo. Ne gre zgolj za posel. To mora biti vključeno v zakonodajo EU, vključno s pravili o konkurenci.
3
VKLJUČI v razpravo navijače, da se izoblikuje dolgoročna prihodnost evropskega športa
Pandemija je pokazala, da so navijači eden najpomembnejših deležnikov v evropskem športu. To je treba priznati tako, da se navijače vključi v vse razprave in odločitve glede njegove dolgoročne prihodnosti.
KAJ JE ECI ?
Evropska državljanska pobuda (ECI) ljudem in skupinam daje priložnost, da Evropski komisiji s peticijami predlagajo nove zakone in sooblikujejo politiko Evropske unije (EU). Ko pobuda doseže 1 milijon podpisov, se Komisija odloči, katere ukrepe je treba sprejeti.

V skladu s 165. členom Pogodbe o delovanju EU, 2. in 3. členom PEU, Uredbo (EU) 2021/1060 in Uredbo (EU) 2021/817 pozivamo Komisijo, da sprejme priporočilo o določitvi okvira in smernic EU za ukrepanje držav članic, da se:

  1. zaščiti model nogometa v Evropi
  2. prizna družbena vrednost športa v evropski družbi
  3. prizna posebna narava športa v pravilih EU o konkurenci
  4. okrepi vizija in dolgoročna politika EU glede prihodnosti in upravljanja evropskega športa
KDO SMO ?
Zmagaj na igrišču je kampanja, ki jo usklajuje Organizacija Football Supporters Europe (FSE).

Državljansko pobudo mora predlagati skupina najmanj sedmih organizatorjev, ki živijo v sedmih različnih državah EU.

Organizatorji:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Podpora:
če želi vaša organizacija izraziti javno podporo pobudi Zmagaj na igrišču, pošljite e-sporočilo na contact@winitonthepitch.eu.

EVROPSKA

DRŽAVLJANSKA

POBUDA

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

S pomočjo Evropske državljanske pobude lahko Evropski Komisiji predlagamo konkretne zakonodajne ukrepe.

Zaščita klubov,
društev in tekmovanj
Podpišite državljansko pobudo
in nam pomagajte zbrati 1 milijon podpisov.