Žiadne ďalšie superligy
Superligové fiasko potvrdilo, že európsky šport stojí na pokraji katastrofy.

Desaťročia zlého riadenia sa postarali o zraniteľnosť nespočetného množstva klubov, spoločenstiev a súťaží voči nepriateľským prevzatiam dravými investormi, ktorých jediným cieľom je zisk.

No čo je veľa, to je veľa.

Vlnu rozhorčenia, solidarity a spoločného cieľa, na ktorý superliga narazila, musíme pretaviť do jasného, praktického a dlhodobého plánu na európskej úrovni.

Šport je spoločenský artikel, na ktorý má nárok každý – nielen bohatí a elita. Teraz je ešte dôležitejšie, aby Európska únia, členské štáty a politici zapracovali s fanúšikmi a zainteresovanými občanmi na ochrane futbalu a ďalších športov na kontinente.
HLAVNÉ POŽIADAVKY
1
CHRÁNILI európsky športový model
Európsky športový model vychádza zo všeobecných princípov ako sú športové zásluhy, postup a zostup, kvalifikovanie sa do európskej súťaže vďaka úspechu na domácej pôde a finančná solidarita. Tento model a jeho princípy treba chrániť na úrovni EÚ, aby sa zabránilo ďalším pokusom o odčlenenie v štýle superligy.
2
UZNALI spoločenskú hodnotu a špecifickú povahu športu v európskej spoločnosti
V európskej spoločnosti zohráva šport významnú úlohu: nabáda k účasti medzi bežnou populáciou a zahŕňa v sebe vzdelávanie, verejné zdravie a kultúru, ako aj rovnosť, rôznorodosť a inklúziu. Pre milióny Európanov je šport koníček, vášeň a zmysel. Vymyká sa všetkému ostatnému. To treba zohľadniť v európskych právnych predpisoch vrátane pravidiel súťaží.
3
ZAHRNULI fanúšikov do diskusie o formovaní dlhodobej budúcnosti európskeho športu
Pandémia preukázala, že fanúšikovia sú jednými z najdôležitejších účastníkov európskeho športu. To treba zohľadniť a zapojiť ich do všetkých diskusií a rozhodovania o dlhodobej budúcnosti.
ČO JE ECI ?
Iniciatíva európskych občanov (ECI) ponúka ľuďom a skupinám možnosť formovať právne predpisy Európskej únie (EÚ) vyzvaním Európskej komisie na navrhnutie novej legislatívy. Keď iniciatíva vyzbiera 1 milión podpisov, Komisia rozhodne o ďalších krokoch.

V súlade s článkom 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článkom 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/817 vyzývame Komisiu, aby prijala odporúčanie, ktoré poskytne európsky rámec a usmernenia pre členské štáty v súvislosti s:

  1. ochranou futbalového modelu v Európe
  2. uznaním spoločenskej hodnoty športu v európskej spoločnosti
  3. uznaním špecifickej povahy športu v súťažných pravidlách EÚ
  4. posilnením vízie EÚ a dlhodobých postupov týkajúcich sa budúcnosti a dozoru nad európskym športom
KTO SME ?
Win It On The Pitch je kampaň, ktorú koordinuje Football Supporters Europe (FSE).

Občiansku iniciatívu musí navrhnúť skupina najmenej siedmich organizátorov žijúcich v siedmich krajinách EÚ.

Organizátori:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Ak chce vaša organizácie verejne podporiť Win It On The Pitch, pošlite nám e-mail na contact@winitonthepitch.eu.

INICIATÍVA

EURÓPSKYCH

OBČANOV

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Európska občianska iniciatíva je spôsob, ako navrhnúť konkrétne legislatívne kroky Európskej komisii.

Ochrana klubov,
spoločenstiev a súťaží
Podpíšte občiansku iniciatívu
a pomôžte nám vyzbierať 1 milión podpisov.