M’Hemmx Aktar Super Leagues
Il-fjask tas-super league kien prova li l-isport Ewropew qiegħed f’xifer ta’ katastrofi.

Deċennji ta’ ġestjoni ħażina ħalliet ħafna klabbs, komunitajiet u kompetizzjonijiet vulnerabbli għal akkwiżizzjonijiet ostili minn investituri predatorji li l-uniku għan tagħhom huwa li jagħmlu l-flus.

Issa daqshekk.

Għandna ndawru l-ammont kbir ta’ għadab, is-solidarjetà u l-għan komuni li laqgħu s-super league fi pjan ta’ azzjoni ċar, prattiku u fit-tul fil-livell Ewropew.

L-isport huwa ġid soċjali li jappartjeni lil kulħadd—mhux biss lis-sinjuri u l-elit. Issa aktar minn qatt qabel, huwa kruċjali li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-politikanti jaħdmu mal-partitarji u ċ-ċittadini mħassba biex jissalvagwardjaw il-futbol u sport ieħor madwar il-kontinent.
TALBIET EWLENIN
1
JIĠI PROTETT il-mudell Ewropew tal-isport
Il-mudell Ewropew tal-isport huwa bbażat fuq prinċipji popolari bħall-mertu sportiv, il-promozzjoni u r-relegazzjoni, il-kwalifika għall-kompetizzjonijiet Ewropej permezz tas-suċċess domestiku, u s-solidarjetà finanzjarja. Dan il-mudell u l-prinċipji tiegħu għandhom ikunu protetti fil-livell tal-UE biex jevitaw aktar tentattivi ta’ diżintegrazzjoni tat-tip tas-super league.
2
JIĠI RIKONOXXUT il-valur soċjali u n-natura speċifika tal-isport fis-soċjetà Ewropea
L-isport għandu rwol importanti fis-soċjetà Ewropea, jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ġenerali u jinkorpora l-edukazzjoni, is-saħħa pubblika u l-kultura, kif ukoll l-ugwaljanza, id-diversità u l-inklużjoni. Għal miljuni ta’ Ewropej, l-isport huwa l-passatemp tagħhom, il-passjoni tagħhom u l-iskop tagħhom. Mhuwiex bħal kwalunkwe negozju ieħor. Dan għandu jiġi rikonoxxut fil-liġi tal-UE, inklużi r-regoli tal-kompetizzjoni.
3
JIĠU INVOLUTI l-partitarji f’diskussjonijiet biex isawru l-futur tal-isport Ewropew fuq terminu twil
Il-pandemija wriet li l-partitarji huma waħda mill-aktar partijiet interessati importanti fl-isport Ewropew. Dan għandu jiġi rikonoxxut, u l-partitarji għandhom ikunu involuti fid-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha dwar il-futur tiegħu fuq terminu twil.
X’INHI L-IĊE ?
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE) toffri lin-nies u gruppi l-opportunità li jsawru l-politiki tal-Unjoni Ewropea (UE) billi tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi liġijiet ġodda. Ladarba inizjattiva tilħaq miljun firma, il-Kummissjoni tiddeċiedi liema azzjoni għandha tittieħed.

F’konformità mal-Artikolu 165 TFUE, l-Artikoli 2 u 3 TUE, ir-Regolament (UE) 2021/1060, u r-Regolament (UE) 2021/817, qed nappellaw lill-Kummissjoni biex tadotta Rakkomandazzjoni li tipprovdi qafas u linji gwida tal-UE għal azzjoni mill-istati membri biex:

  1. Jiġi protett il-mudell tal-futbol fl-Ewropa
  2. Jiġi rikonoxxut il-valur tal-isport fis-soċjetà Ewropea
  3. Tiġi rikonoxxutan-natura speċifika tal-isport fir-regoli tal-Kompetizzjoni tal-UE
  4. Tissaħħaħ il-viżjoni tal-UE u l-politika fuq terminu twil dwar il-futur u l-governanza tal-isport Ewropew
MIN AĦNA ?
Win It On The Pitch hija kampanja kkoordinata minn Partitarji tal-Futbol Ewropa (Football Supporters Europe - FSE).

Inizjattiva taċ-ċittadini għandha tkun proposta minn grupp ta’ mill-inqas seba’ organizzaturi li jgħixu f’seba’ pajjiżi differenti tal-UE.

Organizzata minn:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Jekk l-organizzazzjoni tiegħek tixtieq tesprimi appoġġ pubbliku għal Win It On The Pitch, jekk jogħġbok ibgħat email lil contact@winitonthepitch.eu.
INIZJATTIVA
TAĊ-ĊITTADINI
EWROPEJ
CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija mod kif tipproponi azzjoni leġislattiva konkreta lill-Kummissjoni Ewropea.

Nipproteġu l-Klabbs,
il-Komunitajiet u l-Kompetizzjonijiet
Iffirma l-inizjattiva taċ-ċittadini
issa u għinna nilħqu miljun firma.