Nereikia jokių superlygų
Superlygos fiasko patvirtino, kad Europos sportas yra per žingsnį nuo katastrofos.

Ištisus dešimtmečius trukęs netinkamas valdymas suteikė galimybę agresyviems investuotojams, kuriems terūpi užsidirbti pinigų, perimti daugybę klubų, bendrijų ir varžybų.

Laikas padaryti tam galą.

Privalome superlygą pasitikusį pasipiktinimo, solidarumo ir bendro tikslo demonstravimą paversti aiškiu, praktiniu ir ilgalaikiu veiksmų planu Europos lygiu.

Sportas – tai socialinė vertybė, kuri priklauso visiems – ne tik turtingiesiems ir elitui. Dabar svarbiau nei bet kada iki šiol, kad Europos Sąjungos institucijos, valstybės narės ir politikai bendradarbiautų su sirgaliais ir susirūpinusiais piliečiais, siekdamos apsaugoti futbolą ir kitų rūšių sportą žemyne.
PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
1
APSAUGOTI Europos sporto modelį
Europos sporto modelis pagrįstas populiariais principais, pvz., sportiniais nuopelnais, skatinimu ir pervedimu į žemesnę lygą, Europos kvalifikacijos suteikimas už nacionalinius pasiekimus sėkmę ir finansinis solidarumas. Šis modelis ir jo principai turi būti apsaugoti ES lygiu siekiant užkirsti kelią bet kokiems naujiems superlygos pobūdžio mėginimams atsiskirti.
2
PRIPAŽINTI sporto socialinę vertę ir ypatingą pobūdį Europos visuomenėje
Sportui tenka svarbus vaidmuo Europos visuomenėje, nes jis skatina paprastus žmonės dalyvauti ir apima išsilavinimą, visuomenės sveikatą ir kultūrą bei lygybę, įvairovę ir įtrauktį. Milijonams europiečių sportas yra pomėgis, aistra ir tikslas. Sportas nėra panašus į jokią kitą veikla. Tai turi būti pripažįstama ES teisės aktose, įskaitant varžybų taisykles.
3
ĮTRAUKTI sirgalius siekiant aptarti ilgalaikę Europos sporto ateitį
Pandemija parodė, kad sirgaliai – tai viena iš svarbiausių Europos sporto suinteresuotųjų šalių. Ši padėtis turi būti pripažįstama, sirgaliai įtraukiami į visas diskusijas ir sprendimus dėl ilgalaikės sporto ateities.
KAS YRA EUROPOS PILIECIU INICIATYVA ?
Europos piliečių iniciatyva (ECI) suteikia žmonėms ir grupėms galimybę formuoti Europos Sąjungos (ES) politiką Europos Komisijai teikiant naujus teisės aktus siūlančias peticijas. Jeigu surenkama 1 milijonas iniciatyvą palaikančių parašų, Komisija sprendžia, kokių veiksmų imtis.

Atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnį, Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 straipsnius, Reglamentą (ES) 2021/1060 ir Reglamentą (ES) 2021/817, raginame Komisiją priimti rekomendaciją, nustatančią ES sistemą ir gaires valstybėms narėms imtis veiksmų siekiant:

  1. Apsaugoti Europos futbolo modelį
  2. Pripažinti sporto socialinę vertę Europos visuomenei
  3. Pripažinti ypatingą sporto pobūdį ES varžybų taisyklėse
  4. Stiprinti ES viziją ir ilgalaikę politiką dėl Europos sporto ateities ir jo valdymo
KAS MES ESAME ?
„Laimėk aikštėje“ – tai Football Supporters Europe (FSE) koordinuojama kampanija.

Piliečių iniciatyvą turi siūlyti septyniose skirtingose ES šalyse gyvenanti ne mažesnė kaip septynių organizatorių grupė.

Organizuoja:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Jeigu jūsų organizacija norėtų pareikšti viešą paramą iniciatyvą „Laimėk aikštėje“, rašykite mums el. paštu contact@winitonthepitch.eu.

EUROPOS

PILIEČIŲ

INICIATYVA

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Europos piliečių iniciatyva yra būdas pasiūlyti konkrečius teisėkūros veiksmus Europos komisijai.

Apsaugo klubus,
bendruomenes ir rungtynes
Pasirašykite piliečių iniciatyvą
dabar ir padėkite mums surinkti 1 milijoną parašų.