Όχι άλλες Σούπερ Λίγκες
Το φιάσκο της Σούπερ Λίγκας απέδειξε ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής.

Ύστερα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης, αναρίθμητοι σύλλογοι, κοινότητες και πρωταθλήματα βρίσκονται στο έλεος επιθετικών εξαγορών από επενδυτές-αρπακτικά, που μόνο σκοπό έχουν να βγάλουν χρήματα.

Φτάνει πια.

Πρέπει το αίσθημα αγανάκτησης, αλληλεγγύης και κοινού σκοπού που χαιρέτισε την ιδέα της Σούπερ Λίγκας να μετουσιωθεί σε ένα σαφές, πρακτικό και μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε όλους, όχι μόνο στους εύπορους και στην ελίτ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και τους πολιτικούς με τους φίλαθλους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την προστασία του ποδοσφαίρου και των άλλων αθλημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Βασικές διεκδικήσεις
1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητισμού
Το ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού βασίζεται σε δημοφιλείς αρχές όπως η αθλητική αξία, ο προβιβασμός και ο υποβιβασμός, η πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω επιτυχίας στις εγχώριες διοργανώσεις και η οικονομική αλληλεγγύη. Αυτό το μοντέλο και οι αρχές του πρέπει να προστατευτούν σε επίπεδο ΕΕ έτσι ώστε να αποτραπούν νέες αποσχιστικές απόπειρες κατά το πρότυπο της Σούπερ Λίγκας.
2
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της κοινωνικής αξίας και της ιδιαίτερης θέσης του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία
Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε επίπεδο βάσης και περιλαμβάνοντας στους κόλπους του εκπαίδευση, δημόσια υγεία και πολιτισμό καθώς επίσης ισότητα, ετερότητα και κοινωνική ένταξη. Για εκατομμύρια Ευρωπαίους, ο αθλητισμός είναι το χόμπι, το πάθος και ο σκοπός τους. Δεν είναι σαν ακόμη μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού.
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των φιλάθλων σε συζητήσεις προκειμένου να διαμορφωθεί το μακροπρόθεσμο μέλλον του ευρωπαϊκό αθλητισμού
Η πανδημία έδειξε ότι οι φίλαθλοι είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί,και οι φίλαθλοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις για το μακροπρόθεσμο μέλλον του.
Τι είναι μια ΕΠΠ
Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) προσφέρει σε πολίτες και ομάδες την ευκαιρία να διαμορφώσουν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υποβάλλοντας αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Από τη στιγμή που μια πρωτοβουλία έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει ποια δράση θα πρέπει να ληφθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ, τα άρθρα 2 και 3 της ΣΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817, υποβάλουμε αίτημα στην Επιτροπή να εγκρίνει σύσταση η οποία να προβλέπει πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο ΕΕ για δράση σε επίπεδο κρατών μελών με σκοπό:

  1. Προστασία του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού μοντέλου
  2. Αναγνώριση της κοινωνικής αξίας του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία
  3. Αναγνώριση της ιδιαίτερης θέσης του αθλητισμού στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ
  4. Ενίσχυση του οράματος και της μακροπρόθεσμης πολιτικής της ΕΕ για το μέλλον και τη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού
Ποιοι είμαστε
Το Win It On The Pitch (Οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο) είναι μια εκστρατεία η οποία συντονίζεται από το Football Supporters Europe (FSE).

Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να προτείνεται από ομάδα τουλάχιστον επτά διοργανωτών οι οποίοι να ζουν σε επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Διοργανώνεται από τους:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Υποστηρίζεται από:
Αν η οργάνωσή σας θα ήθελε να εκφράσει δημοσίως στήριξη για την εκστρατεία «Win It On The Pitch», παρακαλούμε στείλτε email contact@winitonthepitch.eu.

Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία

Πολιτών

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί τρόπο πρότασης συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προστασία των συλλόγων, των κοινοτήτων και των πρωταθλημάτων
Υπογράψτε την πρωτοβουλία πολιτών τώρα, και βοηθήστε μας να φτάσουμε το 1 εκατομμύριο υπογραφές.