Ikke flere
europæiske superligaer
Fiaskoen med den europæiske superliga beviste, at europæisk sport befinder sig på randen af en katastrofe.

Årtiers dårlige ledelse har gjort utallige klubber, samfund og konkurrencer sårbare over for fjendtlige overtagelser fra griske investorer, hvis eneste mål er at tjene penge.

Nok er nok.

Vi må vende den bølge af indignation, solidaritet og følelse af fælles mål, som strømmede mod den europæiske superliga, til en klar, praktisk og langsigtet handlingsplan på europæisk plan.

Sport er et socialt gode, der tilhører alle – ikke kun de velhavende og eliten. Nu er det mere end nogensinde afgørende, at EU's institutioner, medlemsstaterne, politikerne, fans og bekymrede borgere står sammen om at arbejde for at værne om fodboldsporten og andre sportsgrene over hele kontinentet.
NØGLEKRAV
1
BESKYTTE den europæiske sportsmodel
Den europæiske sportsmodel er baseret på populære principper som sportspræstationer, op- og nedrykning, kvalifikation til Europa via succes i hjemlandet og økonomisk solidaritet. Denne model og dens principper skal beskyttes på EU-niveau for at forhindre flere udbrudsforsøg i lighed med den europæiske superliga.
2
ANERKENDE sportens sociale værdi og særlige karakter i det europæiske samfund
Sport spiller en vigtig rolle i det europæiske samfund ved at tilskynde til deltagelse i græsrodsbevægelser og favne uddannelse, folkesundhed og kultur samt lighed, mangfoldighed og inklusion. For millioner af europæere er sport deres hobby, passion og det, der giver deres liv indhold. Det er ikke bare som en hvilken som helst anden forretning. Dette , skal afspejles i EU-lovgivningen, herunder konkurrencereglerne.
3
INDDRAGE fans i diskussionerne om at forme fremtiden for europæisk sport på den lange bane
Pandemien har vist, at fans er nogle af de vigtigste aktører i europæisk sport. Der må være en erkendelse af, at fans skal involveres i alle diskussioner og beslutninger om sportens fremtid på lang sigt.
HVAD ER DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV ?
Et Det europæiske borgerinitiativ (ECI) giver mennesker og grupper mulighed for at påvirke EU's politikker ved at anmode Europa-Kommissionen om at foreslå nye love. Når et initiativ har nået 1 million underskrifter, vil Kommissionen beslutte, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

I medfør af artikel 165 i TEUF, artikel 2 og 3 i TEU, forordning (EU) 2021/1060 og forordning (EU) 2021/817 opfordrer vi Kommissionen til at vedtage en henstilling om at skabe en EU-ramme og retningslinjer for medlemsstaternes bestræbelser på at:

  1. Beskytte fodboldmodellen i Europa
  2. Anerkende sportens sociale værdi i det europæiske samfund
  3. Anerkende sportens særlige karakter i EU's konkurrenceregler
  4. Styrke EU's vision og langsigtede politik for europæisk sports fremtid og styring
HVEM ER VI ?
Win It On The Pitch er en kampagne koordineret af Football Supporters Europe (FSE).

Et borgerinitiativ skal foreslås af en gruppe på mindst syv initiativtagere fra syv forskellige EU-lande.

Organiseret af:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Støttet af:
Hvis din organisation gerne vil udtrykke offentlig støtte til Win It On The Pitch, bedes du sende en e-mail til contact@winitonthepitch.eu.

DET

EUROPÆISKE

BORGERINITIATIV

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Et europæisk borgerinitiativ bruges til at foreslå konkrete lovforslag til Europa-Kommissionen.

Beskyt klubber,
samfund og konkurrencer
Skriv under på borgerinitiativet
nu og hjælp os med at nå 1 million underskrifter.